מחקרים

האם גם עישון של סיגריה בודדת ביום פוגע בבריאות?

מחקר מצא, כי אנשים המעשנים פחות מסיגריה ביום ובין 1-10 סיגריות ביום במשך חייהם נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה ויכולים להרוויח מהפסקת עישון

המאבק בעישון (צילום: אילוסטרציה)

שיעור האנשים המעשנים פחות מעשר סיגריות ביום בארה"ב נמצא בעלייה, והוא אף צפוי לגדול בעתיד הקרוב. כיום, ההשפעה של עישון מתון על הבריאות לאורך החיים מובנת פחות מההשפעה של עישון כבד.

מחקר חדש בחן את הקשר בין עישון ממושך של פחות מסיגריה ביום ובין עישון של 1-10 סיגריות ביום לתמותה כללית ולתמותה מסיבות ספציפיות. בוצעה השוואה לאנשים שמעולם לא עישנו.

המחקר בוצע בתבנית עוקבה פרוספקטיבית והוכללו בו 290,215 מבוגרים שהיו בני 59-82 בשנים הקלנדריות 2004-2005. מידע לגבי הרגלי עישון נאסף על ידי שאלון שחולק למשתתפים. יחסי סיכונים (HRs) ורווחי סמך של 95% נקבעו לתמותה כללית וגורמי תמותה מסיבות ספציפיות בסוף שנת 2011. HR ורווחי סמך הוערכו על ידי שימוש במודל הרגרסיה על שם Cox עם תקנון למין, מוצא אתני, רמת השכלה, פעילות גופנית וצריכת אלכוהול. ניתוח התוצאות בוצע בין ה-15 לדצמבר 2015 ל-30 לספטמבר 2016.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

התוצא המרכזי שנבדק היה תמותה כוללת ותמותה מסיבות ספציפיות בקרב מעשנים נוכחיים, מעשנים בעבר ואנשים שמעולם לא עישנו.

מתוך 290,215 המשתתפים שהשלימו את השאלון בשנת 2004-2005, 168,140 היו גברים (57.9%); הגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 71.3 (5.3) שנים (טווח, 59-י82 שנים). רוב האנשים שעישנו פחות מסיגריה ביום או בין 1-10 סיגריות ביום בעת מילוי השאלון דיווחו על עישון מספר רב יותר של סיגריות בעבר. עם זאת, 159 (9.1%) ו-1,493 (22.5%) מבין המשתתפים דיווחו על כך שתמיד עישנו פחות מסיגריה אחת ביום או בין 1-10 סיגריות ביום, בהתאמה.

לעומת אנשים שמעולם לא עישנו, מעשנים קבועים של פחות מסיגריה ביום (יחס סיכונים, 1.64; רווח בר-סמך 95%, 1.07-2.51) או בין 1-10 סיגריות ביום (יחס סיכונים, 1.87; רווח בר-סמך 95%, 1.64-2.13) היו בעלי סיכון מוגבר לתמותה כללית.

הקשר בין עישון לתמותה כללית היה דומה בגברים ובנשים ונצפה במספר רב סיבות מוות הקשורות בעישון, במיוחד בסרטן ריאה (יחס סיכונים 9.12; רווח בר-סמך 95%, 2.92-28.47 עבור מעשני פחות מסיגריה ביום ויחס סיכונים 11.61; רווח בר-סמך 95%, 8.25-16.35 עבור מעשני 1-10 סיגריות ביום).

מעשני עבר שעישנו באופן קבוע פחות מסיגריה ביום או בין 1-10 סיגריות ביום היו בעלי סיכון מופחת לתמותה ככל שהגיל בו הפסיקו לעשן היה צעיר יותר.

מסקנת החוקרים היא, כי אנשים המעשנים פחות מסיגריה ביום ובין 1-10 סיגריות ביום במשך חייהם נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה ויכולים להרוויח מהפסקת עישון. ראיות אלו תומכות בהשערה כי גם רמה נמוכה של חשיפה לטבק מזיקה לבריאות.

מקור:
Inoue-Choi, M. et al. (2017) JAMA Internal Medicine. 177(1), 87.

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  סיגריות,  עישון מצומצם,  גמילה מעישון,  תחלואה
תגובות