סוכרת

מטופלים עם סוכרת סוג 2 המטופלים עם IDegLira (זולטופיי) הם בעלי סיכוי מוגבר להשגת מטרות גליקמיות ללא היפוגליקמיה ועלייה במשקל בהשוואה לאינסולין Glargine U100

אנליזת פוסט הוק ממחקר ה-DUAL V מצאה כי ישנם מספר יתרונות קליניים ל-IdegLira על פני אינסולין Glargine 100 יחידות/מ"ל (IGlar U100) המאפשרים למטופלים לחוות שיפור בשילטה הגליקמית ללא התופעות הלא רצויות של היפוגליקמיה ועלייה במשקל

28.02.2017, 13:30
בדיקת רמת סוכר בדם (צילום: אילוסטרציה)

 Insulin Degludec/Liraglutideי(IDegLira) הינו שילוב חד-יומי ביחס קבוע של Insulin Degludec (טרגלודק), אינסולין בזאלי עם משך פעולה ארוך, ואגוניסט לרצפטור GLP-1י(Glucagon-Like_Peptide-1י) Liraglutide (ויקטוזה).

תוצאות ממחקר ה-DUAL V, בו בוצעה טיטרציה של IDegLira פעמיים בשבוע עד להשגת רמות גלוקוז בפלזמה של 5.0-4.0 ממול/ל, הדגימו ש-IDegLira מועדף על אינסולין Glargine 100 יחידות/מ"ל (IGlar U100) בהתייחס להורדת HbA1c (הבדל מוערך בין הטיפולים 0.59%-), שיעור אירועי היפוגליקמיה (יחס שיעור מוערך 0.43) ושינוי במשקל (הבדל מוערך בין טיפולים 3.20- ק"ג) לאחר 26 שבועות טיפול (p<0.001 לכולם).

אנליזה פוסט הוק חדשה ממחקר ה-DUAL V חקרה:
(I) אם מטופלים שהשיגו רמות גלוקוז בפלזמה ≤ 7.2 ממול/ל' השיגו זאת ללא היפוגליקמיה ו/או ללא עלייה במשקל.
(II) ההשפעה של HbA1c בבסיס על השגת תוצאים מבוססי HbA1c .
(III) מהלך הזמן של רמות גלוקוז בפלזמה והורדת HbA1c במהלך 12 השבועות הראשונים של המחקר.

מחקר ה-DUAL V כלל מטופלים עם סוכרת סוג 2 ללא שליטה מספקת שחולקו אקראית לקבלת IGlar U100י(20-50 יחידות) או IDegLira במשך 26 שבועות.

הסיכויים להשגת רמות גלוקוז בפלזמה בטווח המטרה של ≤ 7.2 ממול/ל' ללא היפוגליקמיה ו/או עלייה במשקל היו גבוהים יותר בצורה משמעותית עבור מטופלים שטופלו עם IDegLira בהשוואה ל-IGlar U100 (תרשים 1).

כצפוי, שיעור דומה של מטופלים השיגו רמות גלוקוז בפלזמה ≤ 7.2 ממול/ל', מכיוון שהטיפול כויל למטרה זו. 57.9% מהמטופלים עם IDegLira בהשוואה ל-40.9% מהמטופלים עם IGlar U100, השיגו רמות גלוקוז בפלזמה ≤ 7.2 ממול/ל' ללא היפוגליקמיה.

1תרשים 1: שיעור המטופלים שהשיגו רמות גלוקוז בפלזמה בטווח המטרה ותוצאים מורכבים

הסיכויים להשגת HbA1c פחות מ-7% ללא היפוגליקמיה ו/או עלייה במשקל היו גבוהים יותר בצורה משמעותית עבור מטופלים שטופלו עם IDegLira בהשוואה ל-IGlar U100, ללא תלות ברמות HbA1c בבסיס (תרשים 2).

2תרשים 2: שיעור המטופלים שהשיגו HbA1c בטווח המטרה ותוצאים מורכבים על פי קטגוריות HbA1c בבסיס

הורדה משמעותית יותר ברמות גלוקוז בפלזמה ו-HbA1c נצפו בשבועות 4, 8 ו-12 עם IDegLira בהשוואה ל-IGlar U100 (תרשים 3).

3תרשים 3: ירידת HbA1c ורמות גלוקוז בפלזמה והבדלים בטיפול בשבועות 4, 8, 12 ו-26.

מסקנות החוקרים היו, כי אנליזה זו מצביעה על מספר יתרונות קליניים של IDegLira (זולטופיי) על פני IGlar U100 המאפשרים למטופלים לחוות שיפור בשילטה הגליקמית ללא התופעות הלא רצויות של היפוגליקמיה ועלייה במשקל. יתרונות אלו נצפים ללא תלות ב-HbA1c בבסיס ולאחר זמן קצר מהתחלת הטיפול, למרות הירידה במינון האינסולין עם המעבר ל-IDegLira (זולטופיי).

מקור: 
Ildiko Lingvay, Paul C Norwood, Kamilla Begtrup, Irene H Langbakke, Federico C Pérez Manghi. Patients with T2D treated with IDegLira have a greater chance of reaching glycaemic targets without hypoglycaemia and weight gain than with insulin glargine U100 (IGlar U100).

נושאים קשורים:  סוכרת,  מטרות גליקמיות,  אינסולין,  השוואה,  מחקרים