איידס

הערכה של אסטרטגיות סקירה לזיהוי צעירים נשאי HIV

גישות ממוקדות מבוססות קהילה לאבחון HIV הינן יעילות יותר מסקירות אוניברסליות על מנת להגיע לצעירים ממיעוט מיני ומהוות הבטחה יעילה לזיהוי צעירים בסיכון גבוה שאינם מודעים לסטטוס ה-HIV שלהם

09.05.2017, 08:57
בדיקה מהירה לגילוי HIV במרפאה באפריקה (צילום: אילוסטרציה)

מרבית הצעירים נשאי HIV) Human Immunodeficiency Virus) אינם מודעים למצבם (כ-60%) ולכן לא מקושרים לשירותי טיפול או מניעה של HIV. הצורך לזהות גישות מבטיחות ומדידות לקידום סקירה ל-HIV בקרב צעירים בסיכון הינו קריטי.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך תכניות סקירה רב מרכזיות ל-HIV שנוצרו במטרה לעודד תכניות סקירה מקומיות ל-HIV בדגש על זיהוי עצמי של זכרים במיעוט מיני ולקשר צעירים לשירותי מניעה נאותים לאחר קבלת התוצאות.

תכניות סקירה הוערכו על ידי שימוש במחקר תצפיתי במהלך תקופה של 9 חודשים (מיוני 2015 עד פברואר 2016). אסטרטגיות סקירה הוטמעו ב-12 תכניות רפואה ראשונית של HIV לבני נוער וכללו סקירה ממוקדת, סריקה אוניברסלית או שילוב שלהן. נתונים נאספו מצעירים בסיכון גבוה להדבקה ב-HIV ובעיקר מצעירים שחורים המהווים מיעוט מיני.

התוצא הראשוני שנמדד היה שיעור הגברים המהווים מיעוט מיני וגברים שחורים המהווים מיעוט מיני שנבדקו, שיעור של צעירים ללא אבחנה קודמת של נשאות שאובחנו כנשאי HIV ושיעור הקישור לשירותי מניעה.

מתוך 3301 צעירים שנבדקו, סך הכל 35 (3.6%) מתוך הצעירים שעברו סקירה אוניברסלית במרפאות רפואה ראשונית כמו חדרי מיון ומרכזים קהילתיים, היו גברים ממיעוט מיני [35 (3.6%) היו צעירים שחורים] בהשוואה ל-236 (46.7%) [201 (39.8%) צעירים שחורים] שנבדקו דרך תכניות ממוקדות ו-693 (37.8%) [503 (27.4%) היו צעירים שחורים] דרך תכניות משולבות.

זיהוי של נשאי HIV חדשים השתנה על פי אסטרטגיה: 1 (0.1%) דרך סקירה אוניברסלית, 39 (2.1%) דרך סקירה משולבת ו-16 (3.2%) דרך סקירה ממוקדת.

עם זאת, כאשר סקירה ממוקדת הופרדה מסקירה אוניברסלית במרכזים שהשתמשו באסטרטגיה משולבת, השיעור של אבחונים חדשים שזוהו דרך סקירה אוניברסלית ירד ל-1 (0.1%). שיעור של אבחונים חדשים של נשאי HIV דרך סקירה ממוקדת גדל ל-49 (6.3%). צעירים שנבדקו דרך סקירה ממוקדת [416 (85.1%)] היו בעלי סבירות גבוהה יותר להיות מקושרים בהצלחה לשירותי מניעת HIV מקומיים, כולל טיפול מניעתי טרם החשיפה, בהשוואה לצעירים שנבדקו בסקירה אוניברסלית [328 (34.1%)].

ממצאים אלו מצביעים על כך שגישות מוקדמות מבוססות קהילה לאבחון HIV הינן יעילות יותר מסקירות אוניברסליות על מנת להגיע לצעירים ממיעוט מיני (בעיקר צעירים שחורים), זיהוי צעירים ללא אבחנה קודמת של HIV וקישור צעירים לא נשאים לתכניות מניעה. אסטרטגיות סקירה ל-HIV ממוקדות, מבוססות קהילה, מהוות הבטחה יעילה לזיהוי צעירים בסיכון גבוה שאינם מודעים לסטטוס ה-HIV שלהם.

מקור:
Miller RL, Boyer CB, Chiaramonte D, Lindeman P, Chutuape K, Cooper-Walker B, Kapogiannis BG, Wilson CM, Fortenberry JD. Evaluating Testing Strategies for Identifying Youths With HIV Infection and Linking Youths to Biomedical and Other Prevention Services. JAMA Pediatr. Published online April 17, 2017. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.0105

נושאים קשורים:  איידס,  HIV,  תכניות סקר,  מחקרים
תגובות