מחקרים

דביגטרן בהשוואה לוורפרין בנוכחות היפרטרופיה של חדר שמאל בקרב מטופלים עם פרפור עליות

היפרטרופיה של חדר שמאל קשורה עם השפעה נוגדת קרישה ירודה של Warfarin, אבל לא של Dabigatran, בקרב מטופלים עם פרפור עליות

19.06.2017, 07:13
לב אנושי (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בדק את ההיפותזה שהיפרטרופיה של חדר שמאל מפריעה להשפעה הנוגדת קרישה של Dabigatran (פרדקסה – Pradaxa) ו-Warfarin (קומדין – Coumadin) בקרב מטופלים עם פרפור עליות.

המחקר הינו אנליזת פוסט הוק של מחקר ה RE-LYי(Randomized Evaluation of Long-term anticoagulation therapY). היפרטרופיה של חדר שמאל הוגדרה על פי ECG ונכללו מטופלים עם פרפור עליות ורישום ECG בתחילת המחקר. Hazard ratio חושבו לכל מינון Dabigatran בהשוואה ל-Warfarin בהקשר של היפרטרופיה של חדר שמאל.

היפרטרופיה של חדר שמאל הייתה נוכחת בקרב 2,353 (22.7%) מתוך 10,372 מטופלים. בקרב מטופלים ללא היפרטרופיה של חדר שמאל, שיעור התוצאים הראשוניים היה 1.59% לשנה עם Warfarin,י1.60% עם Dabigatran במינון 110 מ"ג (HR בהשוואה לWarfarinי1.01 ; 95%CI 0.49-0.95) ו-1.08% במינון 150 מ"ג (HR בהשוואה לWarfarinי1.01 ; 95%CI 0.75-1.36). בקרב מטופלים עם היפרטרופיה של חדר שמאל, שיעור התוצאים הראשוניים היה 3.21% לשנה עם Warfarin,י1.69% לשנה עם Dabigatran במינון 110 מ"ג (HR בהשוואה לWarfarinי0.52 ; 95%CI 0.32-0.84) ו-1.55% במינון 150 מ"ג (HR בהשוואה לWarfarinי0.48 ; 95%CI 0.29-0.78). האינטראקציה בין מצב היפרטרופיה של חדר שמאל ו-Dabigatran  במינון 110 מ"ג בהשוואה לWarfarin היה משמעותי לתוצאים הראשוניים (p=0.021) ושבץ (p=0.016). היפרטרופיה של חדר שמאל הייתה קשורה עם שיעור אירועים גבוה יותר עם Warfarin, אבל לא עם Dabigatran. בקבוצת הWarfarin, הזמן בטווח הטיפולי היה נמוך יותר משמעותית בנוכחות היפרטרופיה של חדר שמאל.

היפרטרופיה של חדר שמאל קשורה עם השפעה נוגדת קרישה ירודה של Warfarin, אבל לא של Dabigatran, בקרב מטופלים עם פרפור עליות. כיוצא מזה, היתרון היחסי של מינון נמוך יותר של Dabigatran בהשוואה לWarfarin התגבר בקרב מטופלים עם היפרטרופיה של חדר שמאל. המינון הגבוה יותר של Dabigatran הראה עליונות על Warfarin ללא קשר לסטטוס היפרטרופיה של חדר שמאל.

מקור: 

Verdecchia, P., Reboldi, G., Angeli, F., Mazzotta, G., Lip, G.Y., Brueckmann, M., Kleine, E., Wallentin, L., Ezekowitz, M.D., Yusuf, S. and Connolly, S.J., 2017. Dabigatran vs. warfarin in relation to the presence of left ventricular hypertrophy in patients with atrial fibrillation—the Randomized Evaluation of Long-term anticoagulation therapY (RE-LY) study. EP Europace.

Pradaxa 75 mg and 110 mg are indicated Primary prevention of venous thromboembolic events in adult patients who have undergone elective total hip replacement surgery or total knee replacement surgery.
Pradaxa 110 mg and 150 mg are indicated:
Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation (NVAF)
Treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE), and prevention of recurrent DVT and PE in adults
PRADAXA CONTRAINDICATIONS:
Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
Patients with severe renal impairment (CrCL < 30 mL/min)
Active clinically significant bleeding
Lesion or condition, if considered a significant risk factor for major bleeding. This may include current or recent gastrointestinal ulceration, presence of malignant neoplasms at high risk of bleeding, recent brain or spinal injury, recent brain, spinal or ophthalmic surgery, recent intracranial haemorrhage, known or suspected oesophageal varices, arteriovenous malformations, vascular aneurysms or major intraspinal or intracerebral vascular abnormalities
Concomitant treatment with any other anticoagulants e.g. unfractionated heparin (UFH), low molecular weight heparins (enoxaparin, dalteparin etc), heparin derivatives (fondaparinux etc), oral anticoagulants (warfarin, rivaroxaban, apixaban etc) except under specific circumstances of switching anticoagulant therapy or when UFH is given at doses necessary to maintain an open central venous or arterial catheter
Hepatic impairment or liver disease expected to have any impact on survival
Concomitant treatment with systemic ketoconazole, cyclosporine, itraconazole and dronedarone
Prosthetic heart valves requiring anticoagulant treatment.

למידע נוסף יש לפנות לעלון לרופא

נושאים קשורים:  מחקרים,  warfarin,  Coumadin,  קומדין,  dabigatran,  פרדקסה,  pradaxa,  פרפור עליות,  היפרטרופיה של חדר שמאל,  LVH