אפיקסבן

ההשפעה של אפיקסבן על תמותה כוללת בחולים עם פרפור עליות - מטה אנליזה

החוקרים במחקר זה מצאו כי אפיקסבן מפחיתה תמותה כוללת ב-34% יחסית לטיפול אינבו בחולים עם פרפור עליות

המערכת הקרדיו-וסקולארית (אילוסטרציה)
המערכת הקרדיו-וסקולארית (אילוסטרציה)

אנטגוניסטים לויטמין Kי(VKA) הינם טיפול הבחירה למניעת שבץ בחולים עם פרפור עליות. לפיכך, יש קושי בהשוואת תרופות נוגדות קרישה חדשות  (NOACs) לטיפול אינבו במצב זה.

על מנת לבחון את ההשפעה של אפיקסבן על תמותה בחולים עם פרפור עליות, החוקרים ביצעו מטה-אנליזה של אפיקסבן לעומת טיפול אינבו באמצעות אנליזת אינבו משוערת על בסיס שני מחקרים פרוספקטיביים אקראיים שהשוו בין אפיקסבן לוורפרין (אפיקסבן להפחתת שבץ ואירועים טרומבואמבוליים אחרים בפרפור עליות) ואפיקסבן ואספירין (אפיקסבן לעומת חומצה סלצילאצטילית למניעת שבץ בפרפור עליות בחולים שאינם יכולים לקבל טיפול בנוגדי ויטמין K). באמצעות גישות מטה-אנליזה החוקרים השוו באופן עקיף בין אפיקסבן לאינבו ביחס לסיכון לתמותה בחולים עם פרפור עליות. החוקרים השתמשו בתוצאות ממטה-אנליזות של מחקרים אקראיים כייחוס להשוואה בין וורפרין וטיפול אינבו/ללא טיפול כלל ואספירין וטיפול אינבו/ללא טיפול כלל.

החוקרים מצאו כי במטה-אנליזה זו, ישנו שיעור תמותה נמוך יותר בקרב משתמשי הוורפרין (יחס סיכויים 0.74, רווח בר-סמך 95% 0.57-0.97) והאספירין (יחס סיכויים 0.86, רווח בר-סמך 95% 0.69-1.07) לעומת טיפול אינבו/ללא טיפול. באמצעות מידע ממחקרי ה-ARISTOTLE וה-AVERROES, נמצא כי אפיקסבן מפחיתה את הסיכון לתמותה ב-34% (רווח בר-סמך 95% 12-50%, p=0.004) וב-33% (6-52%, p=0.02) בהתאמה כאשר מושווה לטיפול אינבו. הפחתת הסיכון המשולבת לתמותה כוללת עם אפיקסבן לעומת טיפול אינבו הייתה 34% (18-47%, p=0.0002).

מסקנת החוקרים היא כי בחולים עם פרפור עליות, השוואות עקיפות מעידות כי אפיקסבן מפחיתה תמותה כוללת בכשליש לעומת טיפול אינבו.

מקור:

Guimaraes, P.O. et al.  (2017) Cardiovascular Drugs and Therapy. Epublication
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28516318

נושאים קשורים:  אפיקסבן,  VKA,  שבץ,  אספירין,  תמותה,  פרפור עליות,  מחקרים