מחקרים

השפעת המעבר ל-Insulin Glargine 300 U/ML על תוצאים קליניים במטופלים עם סוכרת סוג 2

מחקר מצא כי באוכלוסיה ב"עולם האמיתי" של מטופלים עם סוכרת סוג 2, מעבר ל-Gla-300 מאינסולין בזאלי אחר הסתיים בהורדה משמעותית של המוגלובין A1C, שיעור אירועי היפוגליקמיה, מינון אינסולין יומי ותדירות של מינוני אינסולין

17.06.2018, 08:35
סוכרת, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)
סוכרת, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי היה מחקר רטרוספקטיבי, תצפיתי, של נתונים שהושגו מסקר לקלינאים ולתיקים רפואיים של מטופלים עם סוכרת סוג 2 שעברו ל-Gla-י300י(Toujeo) מאינסולין בזאלי אחר, ושהתמידו בטיפול לפחות במשך 30 יום.

במחקר נכללו 184 מטופלים שקיבלו Gla-300י(Toujeo). הגיל הממוצע (סטיית תקן) של המטופלים היה 56.2 (10.5) שנים ומדד ה-BMI הממוצע (סטיית תקן) היה 33.7 (6.6) ק"ג/מ². על פי דיווחי הקלינאים, הסיבות הנפוצות ביותר למעבר ל-Gla-300י(Toujeo) היו יעילות טובה יותר בהשוואה לטיפולי אינסולין אחרים, היענות טובה יותר של המטופלים, מינון מועדף, היכרות הקלינאי ודאגות בנוגע להיפוגליקמיה.

ממוצע של משך הטיפול עם Gla-300י(Toujeo) היה 4.0 חודשים. המוגלובין A1C ממוצע היה נמוך משמעותית לאחר ההחלפה ל-Gla-300י(Toujeo)י [7.61% אחרי ההחלפה (70 מטופלים) בהשוואה ל-8.57% לפני ההחלפה (176 מטופלים); p<0.0001]. ההפרש המותאם בין הערכים לפני ואחרי ההחלפה היה -0.96% (1.14- - 0.77-; p<0.0001).

ממוצע מספר אירועי ההיפוגליקמיה השנתיים עבור שנת מטופל היה נמוך משמעותית לאחר ההחלפה ל-Gla-300י(Toujeoי) [0.17 אחרי ההחלפה (169 מטופלים) בהשוואה ל-0.75 לפני ההחלפה (159 מטופלים); p<0.0001]. הסיכון היחסי (95% רווח סמך) לאירוע היפוגליקמיה לאחר ההחלפה היה 0.23 (0.16-י0.32; p<0.0001).

המינון של האינסולין הבזאלי היומי היה נמוך יותר לאחר ההחלפה ל-Gla-י300 (Toujeo), אבל לא בצורה משמעותית [0.61 יחידות/ק"ג לאחר ההחלפה (95 מטופלים) בהשוואה ל-0.70 יחידות/ק"ג לפני ההחלפה (71 מטופלים); p=0.1395).

מסקנת החוקרים הייתה, כי באוכלוסייה בעולם האמיתי של מטופלים עם סוכרת סוג 2, מעבר ל-Gla-300י(Toujeo) מאינסולין בזאלי אחר הסתיימה בהורדה משמעותית של המוגלובין A1C, שיעור אירועי היפוגליקמיה, מינון אינסולין יומי ותדירות של מינון אינסולין. ממצאים אלו עקביים עם אלה של ה-EDITION clinical trial program ומצביעים על כך שגם בעולם האמיתי, ללא עלייה במינון ועם תדירות פחותה של מנות ביום, ל-Gla-300י(Toujeo) יתרונות ביעילות ובבטיחות, בהשוואה לטיפול סטנדרטי.

מקור:
L. TONG, H. WANG, S. GUPTA, R. LIEBERT, L.K. LEE, R. PREBLICK, N. SKOLNIK. EFFECT OF SWITCHING TO INSULIN GLARGINE 300 U/ML ON CLINICAL OUTCOMES IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES: A MEDICAL CHART-REVIEW STUDY IN THE US.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  אינסולין,  מינון,  היפוגליקמיה,  Toujeo,  GLA 300