מחקרים

האם ניתן להפחית את תדירות ביצוע בדיקות לתפקוד בלוטת התריס?

החוקרים הדגימו כי ניתן להפחית את תדירות ביצוע בדיקות לתפקוד בלוטת התריס בקרב אוכלוסייה מבוגרת מפני שנמצאה יציבות בתוצאות הבדיקות במשך מספר שנים בקרב אחוזים גבוהים מהמשתתפים במחקר

בלוטת התריס (צילום: אילוסטרציה)

בדיקות לתפקוד בלוטת התריס (TFTs – Thyroid function tests) הן מהבדיקות הנפוצות ביותר המתבצעות ברחבי העולם. עם זאת, שיטת הבדיקה אינה עקבית וככל הנראה אינה אופטימלית ומובילה לעלויות מיותרות. כיום אין מספיק ידע בנוגע להיסטוריה הטבעית של בדיקות לתפקוד בלוטת התריס.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להבין את היציבות של בדיקות תפקוד בלוטת התריס במשך הזמן ולזהות גורמים היכולים לנבא את ההתפתחות של חוסר תפקוד גלוי של בלוטת התריס. המחקר התבצע כמעקב אורכי שכלל 19 מרפאות של רפואת משפחה באנגליה.

במחקר נכללו 2,936 משתתפים מתוך מחקר ה-BETS 1י(Birmingham Elderly Thyroid Study) עם תוצאת TFT בנקודת הבסיס המצביעה על תפקוד אאותירואידי או תת-קליני של בלוטת התריס אשר נבדקו שוב לאחר כחמש שנים. החוקרים בדקו את השינויים בהורמון בלוטת התריס (TSH - thyroid-stimulating hormone), השינויים בתירוקסין החופשי (FT4- free thyroxine) ואת מצב בלוטת התריס בין נקודת ההתחלה לבין תקופת המעקב. כמו כן, החוקרים בחנו את הגורמים המנבאים להתפתחות של חוסר תפקוד גלוי של בלוטת התריס.

שנות המעקב שהצטברו מכל המשתתפים במחקר היו 12,919 שנות אדם. החוקרים זיהו 17 מקרים של חוסר תפקוד גלוי של בלוטת התריס, כאשר מתוכם 13 מטופלים סווגו בתחילת המעקב כבעלי תפקוד אאותירואידי וארבעה סווגו כבעלי חוסר תפקוד תת קליני של בלוטת התריס.

החוקרים מצאו כי מטופלים שסווגו עם תוצאות תת-קליניות בתחילת תקופת המעקב היו בעלי סיכון של פי 10 ופי 16 לפתח תת פעילות או יתר פעילות גלויה של בלוטת התריס, בהתאמה, בהשוואה למטופלים עם תוצאות אאותירואידיות בתחילת תקופת המעקב.

תוצאות המחקר הראו כי בדיקות ה-TSH וה-FT4 הן בעלות יציבות לאורך זמן, כאשר 61% מהמשתתפים במחקר הראו שינויים בריכוזי ה-TSH בטווח של 0.5 יחידות לליטר מהתוצאה שהתקבלה בתחילת המחקר. כמו כן, נמצא כי גורמים כמו תחילת טיפול עם אמיאודורון (יחס הסיכויים 92.1), אבחנה חדשה של פרפור עליות (יחס הסיכויים 7.4) או מחלת כליות (יחס הסיכויים 4.8) מהווים גורמים מנבאים להתפתחות של חוסר תפקוד גלוי של בלוטת התריס.

מסקנות המחקר הראו כי היציבות הגבוהה הקיימת בבדיקות לתפקוד בלוטת התריס על פני תקופת זמן של חמש שנים צריכה להוביל לירידה בביצוע בדיקות חוזרות, בייחוד כאשר התוצאה מהבדיקה האחרונה הראתה על תפקוד אאותירואידי. כמו כן, החוקרים הסיקו כי ניתן להפחית את ביצוע הבדיקות החוזרות של תפקודי בלוטת התריס בקרב אוכלוסייה מבוגרת ללא חשש ובכך להוביל להפחתה משמעותית בעלויות.

מקור:

Roberts, L. et al. (2018) British Journal of General Practice 68.

נושאים קשורים:  מחקרים,  חוסר תפקוד בלוטת התריס,  תסמינים,  בדיקות לתפקוד בלוטת התריס,  תירוקסין,  הורמון התירואיד
תגובות