סוכרת סוג 2

דפגליפלוזין (פורסיגה) ותוצאים קרדיווסקולרים בחולי סוכרת מסוג 2

שימוש בדפגליפלוזין הוכיח בטיחות מבחינת אירועי MACE  לעומת אינבו, וכן הפחתה משמעותית בתוצא משולב של אשפוזים בגין אי ספיקת לב ותמותה קרדיווסקולרית במטופלים עם סוכרת סוג 2 בעלי רקע של מחלת לב או עם גורמי סיכון למחלה קרדיווסקולרית טרשתית

25.11.2018, 11:07
אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)
אלקטרו קרדיוגרם (אילוסטרציה)

פרופיל הבטיחות הקרדיווסקולרי של דפגליפלוזין (תרופה המעכבת את הנשא SGLT2י(sodium-glucose cotransporter 2) והמעודדת הפרשת גלוקוז בשתן) אינה מוגדר.

במחקר זה חילקו החוקרים באופן אקראי מטופלים עם סוכרת סוג 2 אשר היו בסיכון למחלה קרדיווסקולרית טרשתית לקבל דפגליפלוזין או טיפול אינבו. התוצאים הראשוניים שנבדקו הינם תוצאי בטיחות ויעילות, כאשר תוצא הבטיחות העיקרי היה משלב של אירועים קרדיווסקולריים משמעותיים (major adverse cardiovascular events-MACE) שהוגדר כתמותה קרדיווסקולרית, אוטם שריר הלב או שבץ אסכמי. תוצאי היעילות העיקריים היו MACE וכן תוצא משולב של תמותה קרדיווסקולרית או אשפוזים בגין אי ספיקת לב. תוצאי יעילות משניים היו תוצא כלייתי משולב (ירידה של 40% ומעלה בקצב סינון גלומרולרי לפחות מ-60 מ"ל לדקה ל-1.73 mשל שטח גוף, מחלת כליות סופנית חדשה או תמותה מסיבות כלייתיות או קרדיווסקולריות) וכן תוצא של תמותה מכל סיבה.

במחקר זה השתתפו 17,160 מטופלים שכללו 10,186 מטופלים ללא מחלה קרדיווסקולרית טרשתית, בזמן מעקב חציוני של 4.2 שנים. באנליזת תוצא הבטיחות העיקרי, דפגליפלוזין השיגה את הקריטריונים שהוגדרו מראש להיעדר נחיתות לעומת אינבו מבחינת MACE (גבול עליון של רווח בר-סמך 95%- <1.3; p<0.001 עבור היעדר נחיתות). בשתי אנליזות היעילות העיקריות, דפגליפלוזין לא הובילה לשיעור משמעותי נמוך יותר של MACEי(8.8% בקבוצת הדפגליפלוזין לעומת 9.4% בקבוצת האינבו; יחס סיכונים, 0.93; רווח בר-סמך 95%, 0.84-1.03; p=0.17) על אף ירידה של 7% בתוצא זה בזרוע של דפגליפלוזין, אך הובילה לשיעור נמוך יותר באופן מובהק של תמותה קרדיווסקולרית ואשפוזים בגין אי ספיקת לב (4.9% לעומת 5.8%; יחס סיכונים, 0.93; 0.73-0.95; p=0.005), ממצא אשר משקף שיעור נמוך יותר של אשפוזים בגין אי ספיקת לב (יחס סיכונים, 0.73; 0.61-0.88).

לא היה הבדל בין הקבוצות בהיבט תמותה קרדיווסקולרית (יחס סיכונים, 0.98; 0.82-1.17). אירוע כלייתי התרחש ב-4.3% בקבוצת הדפגליפלוזין ו-5.6% בקבוצת האינבו (יחס סיכונים, 0.76; 0.67-0.87) ותמותה מכל סיבה התרחשה ב-6.2% ו-6.6% מהמטופלים, בהתאמה (יחס סיכונים, 0.93; 0.82-1.04). חמצת קטוטית סוכרתית הייתה נפוצה יותר בקבוצת הדפגליפלוזין לעומת קבוצת האינבו (0.3% לעומת 0.1%, p=0.02) כמו גם השיעור של זיהומים גניטליים אשר הובילו להפסקת הטיפול או נחשבו לקשים (0.9% לעומת 0.1%, p<0.001).

החוקרים מסכמים כי במטופלים עם סוכרת סוג 2 אשר היו או בעלי סיכון למחלה קרדיווסקולרית טרשתית, טיפול עם דפגליפלוזין לא הוביל לשינוי בערכי ה-MACE לעומת טיפול אינבו אך כן הוביל לשיעור נמוך יותר של התוצא המשלב תמותה קרדיווסקולרית או אשפוזים בגין ספיקת לב, ממצא המשקף שיעור נמוך יותר של אשפוזים בגין אי ספיקת לב.

לפני מתן פורסיגה יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר ע"י משרד הבריאות

Therapeutic indications:
FORXIGA® is indicated in adults aged 18 years and older with type 2 diabetes mellitus to improve glycaemic control as: Monotherapy: When diet and exercise alone do not provide adequate glycaemic control in patients for whom use of metformin is considered inappropriate due to intolerance. Add-on combination therapy: In combination with other glucoselowering medicinal products including insulin, when these, together with diet and exercise, do not provide adequate glycaemic control.
XIGDUO® XR (dapagliflozin and metformin HCl extended release) is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus when treatment with both dapagliflozin and metformin is appropriate.
FORXIGA® and XIGDUO® XR are not indicated for the management of weight loss or high blood pressure.
FORXIGA® and XIGDUO® XR are not indicated for patients without Type 2 diabetes or for improving cardiovascular or renal outcomes.
Reference: Wiviott SD, Raz I,Bonaca MP, et al. The design and rationale for the Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events (DECLARE)-TIMI 58 Trial. Am Heart J. 2018;200:83-89.
נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  דפגליפלוזין,  בטיחות,  יעילות,  אשפוזים,  תמותה,  העדר נחיתות,  מחקרים