מחקרים

איך מומחים צעירים ברפואת משפחה בארצות הברית בוחרים עבודה?

החלטות רופאי המשפחה בבחירת העבודה הוגבלו על ידי סיבות רבות מעבר לשליטתם, במיוחד זמינות העבודה ברפואת משפחה אשר מאשרת עיסוק במיילדות

01.09.2019, 11:55
שיעור הרופאים המועסקים (אילוסטרציה)
תקני התמחות (אילוסטרציה)

מטרת המחקר היתה לחקור איך מומחים חדשים ברפואת משפחה אשר רוצים לכלול מיילדות בהיקף עיסוקם בוחרים עבודות. עוד מטרה היתה להבין כיצד התעסוקה משפיעה על היקף העיסוק ברפואת משפחה, ובמיוחד היכולת לתת טיפול בהריון וליילד תינוקות.

המחקר שבוצע היה מחקר בשיטות מעורבות כולל סקר וראיונות איכותיים שנערכו בשנת 2017.

החוקרים סקרו בצורה אלקטרונית רופאי משפחה אמריקאים ועקבו אחרי חלק מהם המהווים דוגמית מהרופאים לעריכת ראיונות טלפונים מעמיקים.

1016 רופאי משפחה אשר סיימו התמחות בארצות הברית בין השנים 2014-2016 אשר הביעו רצון ליילד תינוקות בעיסוקם השלימו את הסקר. 56 מתוכם רואיינו.

הסקר מדד את הסיבות להחלטה לא להתעסק במיילדות בתור רופא משפחה ולזהות נושאים הנוגעים למציאת משרות ברפואת משפחה עם מיילדות. בכדי לנתח את הראיונות האיכותיים שהועברו, החוקרים השתמשו בגישה טבילה-התגבשות (immersion-crystallization) המבוססת על צוות.

תוצאות הסקר (49% היענות) הראו כי אי-מציאת עבודה אשר כוללת מיילדות הייתה הסיבה המרכזית למומחים צעירים ברפואת משפחה אשר הביעו רצון לעסוק במיילדות דווקא לא לעשות זאת. ראיונות איכותיים גילו שרופאי משפחה לרוב מוצאים עבודות עם מיילדות דרך קשרים או מאמצי גיוס. עוד הם גילו כי החלטות עבודה נעשות על בסיס שיקולים אישיים כגון העדפות גיאוגרפיות, חובות משפחתיות ואורח חיים. עם זאת, חיפוש עבודה וקבלת החלטות הקשורה לקבלת העבודה מוגבלים על ידי סוגיות הקשורות בתעסוקה כמו מבנה המשרה, מאפייניה וחוסר הזמינות של עבודה ברפואת משפחה הכוללת מיילדות.

למרות שסיבות אישיות הנחו את בחירת העבודה אצל רוב הרופאים, בחירותיהם הוגבלו על ידי סיבות רבות מעבר לשליטתם, במיוחד זמינות העבודה ברפואת משפחה אשר מאפשרת עיסוק במיילדות. למעבר מרופא כבעל מרפאה לרופא שכיר בארצות הברית יש השלכות הן על התנהגויות הקשורות בחיפוש עבודה של מומחים צעירים, והן על הגישה לשירותי הבריאות על ידי החולים. הבנה כיצד התעסוקה משפיעה על היקף העיסוק ברפואת משפחה יכולה לספק תובנה כיצד לתמוך ברופאי משפחה בכדי לשמור על היקף העבודה שהם רוצים ומאומנים לספק, ובכך להבטיח למשפחות גישה לטיפול.

מקור: 

Eden, A.R et al. (2019) FMCH doi: 10.1136/fmch-2018-000063

נושאים קשורים:  מחקרים,  רופאי משפחה,  מיילדות
תגובות