מחקרים

עמדת סטודנטים לרפואה לגבי רפואת משפחה

שאלון העמדות בנוגע רפואת משפחה הוא כלי תקף להערכת עמדות הסטודנט לרפואה בארה"ב לגבי רפואת משפחה

05.09.2019, 10:44
סטודנטים לרפואה. אילוסטרציה

עמדת סטודנט לרפואה בנוגע לרפואת משפחה משפיעה על סיכויי בחירתו ברפואת משפחה וכניסתו לכוח העבודה של הטיפול הראשוני בארה"ב. חוקרים ביקשו להעריך את תוקפו של שאלון העמדות בנוגע לרפואת משפחה. השאלון הוא כלי שמעריך את עמדות הסטודנט לגבי רפואת משפחה בקרב סטודנטים לרפואה בארה"ב.

השאלון כלל 24 פריטים, הכוללים פריטים המעריכים את עמדות הסטודנט בנוגע לחשיבות רפואת משפחה, המחסור ברופאי משפחה, מחקר ברפואת משפחה, מערכות משפחה, מומחיות רופאי המשפחה ואורח החיים. השאלון הוצע לסטודנטים בשנה רביעית ב-16 אוניברסיטאות בארה"ב. החוקרים העריכו את תוקף תוכן השאלון, תוקף המבנה ותוקף הקריטריון. תוקף התוכן הוערך בעזרת גישה איכותית להתבוננות ישירה ותוקף המבנה על ידי הפחתת הנתונים וניתוח גורמים איטרטיבי. תוקף הקריטריון הוערך על ידי התאמת פריטים בכוונה להגיש בקשה להתמחות ברפואת משפחה.

השאלון מולא על ידי 1,188 (44.9%) מתוך 2,644 סטודנטים שהוזמנו למלאו. 10 פריטים הורדו בתהליך התיקוף. ל-14 הפריטים הסופיים היה תוצאת קרוקנבף אלפא 0.767. ציון כולל תאם עם בחירת ההתמחות ברפואת משפחה (ערך P<0.001). לציון שאלון 56 ומעלה רגישות של 78.1% וסגוליות של 65.3% לזיהוי סטודנטים אשר מתכוונים להגיש בקשה להתמחות ברפואת משפחה. בניתוח רגרסיה, ציון השאלון היה מנבא בלתי תלוי לבחירת רפואת משפחה (יחס סיכויים 1.289, רווח בר סמך 1.223-1.347).

שאלון העמדות בנוגע לרפואת משפחה הוא כלי תקף להערכת עמדות הסטודנט לרפואה בארה"ב לגבי רפואת משפחה. הכלי יסייע למחנכים להעריך את ההשפעה של התערבויות בתוכניות הלימודים והמדיניות שנועדו לקדם בחירה בהתמחות ברפואת משפחה.

מקור: 

Phillips, J.P et al. (2019) STFM DOI: 10.22454/FamMed.2019.957692

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואת משפחה,  סטודנטיות לרפואה
תגובות