עדכונים מה-EADV - פסוריאזיס

בטיחות קוסנטיקס (סקוקינומב) לטיפול בפסוריאזיס, דלקת מפרקים פסוריאטית ודלקת חוליות מקשחת

תוצאות אנליזת בטיחות משולבת של מחקרים קליניים ונתוני עולם אמיתי באוכלוסיה מגוונת של חולים המקבלים קוסנטיקס לאורך זמן

קוסנטיקס הראה יעילות המושגת במהירות ונשמרת לאורך זמן בטפול בפסוריאזיס בינונית עד קשה, דלקת מפרקים פסוריאטית ודלקת חוליות מקשחת.

בפרסום שנערך ע"י Gottlieb et al, שתוצאותיו הוצגו במסגרת כנס ה-EADV, בוצעה אנליזת בטיחות משולבת של מחקרים קליניים ומחקרי עולם אמיתי לאחר טיפול של עד חמש שנים עם קוסנטיקס בחולים עם  פסוריאזיס, דלקת מפרקים פסוריאטית ודלקת חוליות מקשחת.

באנליזה הוכללו 12,637 חולים מהמחקרים הקליניים (8,819 עם פסוריאזיס, 2,678 עם דלקת מפרקים פסוריאטית ו-1,140 עם דלקת חוליות מקשחת) עם זמן חשיפה כולל לקוסנטיקס של 15,063.1 שנות  חולים (5,984.1 בפסוריאזיס, 15,063.1 בדלקת מפרקים פסוריאטית ו-35,27.2 בדלקת חוליות מקשחת).

במחקר נמצא כי נתונים על בסיס year on years הראו שאין עלייה ב-EAIRי(exposure-adjusted incidence rates) ו-AEs לאורך זמן תחת טיפול קוסנטיקס.

לא נצפתה עליה בזיהומים ויראליים נשימתיים עם קוסנטיקס. EAIR היה בר השוואה ולא נצפו תגובות הקשורות למינון בהקשר לבטיחות עם קוסנטיקס בהתוויות השונות. שיעור הזיהומים הקשים, זיהומי קנדידה ומחלות מעי דלקתיות היו עקביים עם פרסומים קודמים.

בקרב חולים עם פסוריאזיס שיעור ההיארעות המתוקנן לחשיפה לכל 100 שנות חולה (exposure-adjusted incidence rates-EAIR) היה 1.4 עבור זיהומים קשים, 2.9 עבור זיהומי קנדידה, 0.01 עבור מחלות מעי דלקתיות IBD 0.1 עבור קרוהן ו-0.1 עבור קוליטיס.

בקרב חולים עם דלקת מפרקים פסוריאטית שיעור ההיארעות המתוקנן לחשיפה לכל 100 שנות חולה היה 1.8 עבור זיהומים קשים, 1.5 עבור זיהומי קנדידה, 0.03 עבור מחלות מעי דלקתיות, 0.1 עבור קרוהן ו-0.1 עבור קוליטיס.

בקרב חולים עם דלקת חוליות מקשחת שיעור ההיארעות המתוקנן לחשיפה לכל 100 שנות חולה היה 1.2 עבור זיהומים קשים, 0.7 עבור זיהומי קנדידה, 0.03 עבור מחלות מעי דלקתיות, 0.4 עבור קרוהן ו-0.2 עבור קוליטיס.

תוצאות המחקר הדגימו כי לא היתה עלייה ב-EAIR של תופעות הלוואי משנה לשנה עם הימשכות הטיפול וה-EAIR של תופעות הלוואי לא הושפע מהמינון של קוסנטיקס.

הסיכון למחלות מעי דלקתיות, זיהומים קשים, ממאירות ואירועים קרדיווסקולריים משמעותיים תחת טיפול בקוסנטיקס היה דומה לזה שהודגם במחקרים קודמים ובנוסף, לא נצפה סיכון מוגבר לזיהומים ויראליים של דרכי האוויר העליונות.

תוצאות אנליזה ארוכת טווח זו לאורך מחקרים קליניים ועולם אמיתי בחולי פסוריאזיס, דלקת מפרקים פסוריאטית ודלקת חוליות מקשחת, קוסנטיקס נסבל היטב, עם פרופיל בטיחות עקבי לפרסומים קודמים.

Ref:

Poster presented at: 29th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, 29–31st October, 2020 Virtual Congress. Poster 0376

הדיוור נעשה בחסות חברת נוברטיס ישראל בע"מ. נוברטיס ישראל בע״מ: תוצרת הארץ 6, תל-אביב .ת.ד. 7126 , תל אביב טל: 03-9201111 , פקס: 03-9229230

רופא/ה נכבד/ה, למידע נוסף יש לעיין בעלונים לרופא כפי שאושרו ע"י משרד הבריאות הישראלי.

Cos PsO 82 20 Dec 2020

נושאים קשורים:  סקוקינומב,  פסוריאזיס,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  דלקת חוליות מקשחת,  בטיחות,  עדכונים מה-EADV - פסוריאזיס