מחקרים

רופאי משפחה ותגובתם במקרי דום לב מחוץ לבית החולים: מחקר איכותי

חוקרים סבורים כי רופאי משפחה המתנדבים לשמש כמגיבים ראשונים לאירועי דום לב מחוץ בית החולים, עושים זאת מתוך מחויבותם לקהילה

ידוע זה מכבר כי דום לב המתרחש מחוץ לבית החולים מהווה גורם עיקרי לתמותה בטרם עת. ההישרדות אפשרית כאשר ההחייאה מתרחשת בזמן וקיימים דפיברילטורים בקהילה. על כן, רופאי המשפחה נמצאים במיקום ותזמון נכון ויכולים לספק טיפול מוקדם בדום לב, ואכן שיעור ההישרדות הינם גבוהים משמעותית כאשר הרופא משתתף בהחייאה. פרויקט חדש שהוחל באירלנד, מתריע לרופאי משפחה שהתנדבו להיות מגיבים ראשונים שנמצאים סמוך למקום האירוע, על אירועי דום לב בקהילה. מטרת החוקרים הייתה לחקור את הסיבות לכך שרופאי משפחה מתנדבים להיות מגיבים ראשונים באירועי דום לב בקהילה, כמו גם לבחון את החוויה שלהם.

החוקרים עיצבו מחקר איכותי במסגרתו קיימו ראיונות עומק מובנים למחצה ולאחר מכן אנליזה לפי נושאים, בשנים 2017-2018. הם גייסו 14 רופאים משפחה מאזורים שונים באירלנד, שהתנדבו לשמש כמגיבים ראשונים באירועי דום לב בקהילה.

החוקרים מצאו כי השתתפות רופאי המשפחה כמגיבים ראשונים מרצון באירועי דום לב, נתפסה כתפקיד הרופא במסגרת יחסו לקהילה, היכולת שלהם לאזן בין הדרישות המתחרות של חייהם האישיים לעומת המקצועיים ורווח ספציפי מההשתתפות. כמו כן, נמצא כי רופאי המשפחה פעלו ממניעים אלטרואיסטיים כמו גם מתוך תחושת מחויבות. רופאי המשפחה במחקר תיארו תפקיד מורכב ומגוון במתן המענה הראשון לאירועי דום לב בקהילה - הם חוו תחושת סיפוק פנימית ממתן התערבויות שעלולות להציל חיים, אך גם ממתן טיפול סוף חיים הוליסטי ואנושי לחולים ובני משפחותיהם. זאת ועוד, נמצא כי ההשתתפות לא נתפסה כנטולת סיכון פסיכו-סוציאלי עבור רופאי המשפחה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי רופאי משפחה מתנדבים להעניק טיפול חירום מוקדם באירועי דום לב, בגלל היחס שלהם לקהילת החולים. הם סבורים כי הטיפול הניתן הינו מורכב וכולל גם החייאה וגם טיפול סוף חיים.

מקור: 

Barry, T. et al. European Journal of General Practice 2020; 26(1); 33-41. https://doi.org/10.1080/13814788.2019.1681194

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואה ראשונית,  רפואת משפחה,  דום לב
תגובות