דפגליפלוזין

יעילות ובטיחות דפגליפלוזין בחולים עם אי ספיקת לב כרונית עם או ללא סוכרת

נייר עמדה חדש של האגודה האירופאית לקרדיולוגיה ממליץ על שילוב מוקדם של מעכבי SGLT2 ובפרט של דפגליפלוזין בטיפול בחולים עם HFrEF ומקטע פליטה ירוד

אי ספיקת לב מהווה שלב מתקדם וכרוני של מחלות רבות ובכלל זה מחלת לב אסכמית, מחלת ריאות חסימתית כרונית ויתר לחץ דם. עד לאחרונה, אפשרויות הטיפול באי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד כללו שימוש במעכבי ACE, ARB, אנטוגניסטים לקולטן לאלדוסטרון (MRA) ומעכב ה-ARNIי(angiotensin neprilysin inhibitor), סקוביטריל-ולסרטן. אפשרויות הטיפול באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור הינן מוגבלות אף יותר.

במאמר שפורסם בכתב העת Cardiac Failure Review, פרופ' Rosano ועמיתיו סוקרים את השימוש במעכבי SGLT2 לטיפול באי ספיקת לב ומציעים אלגוריתם טיפולי חדש לאי ספיקת לב הכולל שימוש מוקדם בדפגליפלוזין (פורסיגה), התרופה היחידה ממשפחת מעכבי ה-SGLT2 המאושרת לטיפול באי-ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF). פורסיגה אושרה לטיפול ב-HFrEF על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) על בסיס ממצאים מרשימים מהמחקר פורץ הדרך, DAPA-HF.

במחקר ה-DAPA-HF הודגמה היעילות והבטיחות של דפגליפלוזין בחולים עם אי ספיקת לב כרונית ועם או ללא סוכרת ונמצא כי דפגליפלוזין מובילה לירידה מובהקת בהיארעות של תמותה כוללת, תמותה קרדיווסקולרית ואשפוזים בגין אי-ספיקת לב.

במחקר השתתפו מטופלים עם טווח רחב של גילאים (22-94; ממוצע 66.3) ובוצעה אנליזת תת-קבוצות לפי טיפולים קודמים שהחולים קיבלו (משתנים, MRA, מעכבי ACE ו-ARB וחסמי בטא) כמו גם לפי גורמי סיכון קרדיווסקולריים ומאפייני בסיס כדוגמת תפקוד כלייתי, יתר לחץ דם, BMI, סיבת אי ספיקת לב . בכל תת הקבוצות שנבדקו נמצא שדפגליפלוזין מפחיתה סיכון לתמותה והחמרה של אי ספיקת לב.

מלבד תוצאים אלו נמצא גם שדפגליפלוזין מובילה לשיפור משמעותי בתפיסת החולים לגבי ההשפעה של אי ספיקת הלב על איכות חייהם (באמצעות שאלון Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-KCCQ). במחקר נמצא עוד כי הבטיחות של דפגליפלוזין היתה גבוהה, שיעור הפסקת הטיפול היה נמוך ושיעור תופעות הלוואי הקשות היה אף נמוך מהשיעור בקבוצת האינבו ועמד על 1.2%.

לאור ממצאים אלה ואחרים, ה-European Society of Cardiology/Heart Failure Association of the ESC פרסם לאחרונה נייר עמדה (שכותבי הסקירה תומכים בו) אשר ממליץ על שילוב מוקדם של מעכבי SGLT2 בפרט של דפגליפלוזין בטיפול בחולים עם HFrEF ומקטע פליטה ירוד. התחלת דפגליפלוזין, שהינה תרופת הבחירה מבין מעכבי ה-SGLT2, יכולה להיעשות יחד עם מעכבי ACE/ARB וחוסמי בטא או מיד לאחר מכן במידה והחולה עדיין סובל מתסמינים וצריכה להיעשות לפני הוספת MRA או סקוביטריל/ולסרטן.

פרופסור Rosano סיכם את המאמר באומרו כי דפגליפלוזין הינה התרופה היחידה ממשפחת מעכבי ה-SGLT-2 אשר הדגימה הפחתה מובהקת ומשמעותית קלינית בתמותה קרדיווסקולרית והחמרות של אי ספיקת לב בחולים עם וללא סוכרת. לפיכך, דפגליפלוזין צריכה להיות תרופת הבחירה בכל החולים עם HFrEF ללא תלות בתרופות האחרות שהם מקבלים וללא תלות במחלות הרקע שלהם.

כיום, דפגליפלוזין היא התרופה היחידה בישראל ממשפחת  מעכבי ה-SGLT2 הכלולה בסל הבריאות לטיפול בחולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד.

מקור: 

Rosano, G. et al. (2020) Cardiac Failure Review;6:e31

נושאים קשורים:  דפגליפלוזין,  אי ספיקת לב,  סל הבריאות,  סוכרת,  מחקרים