מחקרים-Covid-19

דיכאון, רווחה מנטלית ושימוש בחומרים בקרב מתבגרים במהלך מגפת הקורונה

ישנה החמרה בבריאות הנפש והרעה ברווחה המנטלית של מתבגרים במהלך מגפת הקורונה

04.10.2021, 18:01

גיל ההתבגרות מייצג שלב התפתחותי חשוב בעיצוב בריאות הנפש. במחקר זה, בחנו החוקרים את האפקט של מגפת הקורונה על בריאות הנפש והשימוש בחומרים במהלך שלב ההתפתחות הרגיש הזה.

במסגרת מחקר מבוסס-אוכלוסייה זה, קיבלו נערים ממדגם של אוכלוסיית איסלנד בין הגילאים 13-18 שאלון למילוי באוקטובר או פברואר 2016 ו-2018 ולאחר מכן באוקטובר 2020 (במהלך מגפת הקורונה). שאלונים אלה העריכו את תסמיני הדיכאון, Checklist-90, הרווחה המנטלית באמצעות ה-Short Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale וכן את תדירות עישון הסיגריות ושיכרות מאלכוהול. בנוסף, אספו החוקרים את המידע הדמוגרפי שכלל בין היתר שפת דיבור בבית (ללא קשר למוצא אתני). החוקרים השתמשו בשיטת מודל mixed-effect על מנת לבחון את ההשפעה של מגדר, גיל ושנת מילוי השאלון על מגמות בתוצאי בריאות הנפש.

נתוני המחקר הראו כי 59,701 שאלונים נכללו במחקר, ושיעור התגובה נע בין 63% ל-86%. תוצאות המחקר הדגימו עלייה בתסמיני דיכאון (b 0.57; רב"ס 95%: 0.53-0.60) והרעה ברווחה המנטלית (b - 0.46; רב"ס 95%: 0.49-0.42) בכל קבוצות הגיל במהלך מגפת הקורונה בהשוואה לנערים באותו גיל לפני המגפה. כמו כן, תוצאים אלה היו גרועים משמעותית בנערות מתבגרות בהשוואה לנערים מתבגרים (b 4.16; רב"ס 95%: 4.05-4.28 ו-bי1.13; רב"ס 95%: 1.23-1.03, בהתאמה). עישון סיגריות (יחס סיכויים – 2.61; רב"ס 95%: 2.59-2.66), שימוש בסיגריות אלקטרוניות (יחס סיכויים 2.61; רב"ס 95%: 2.59-2.64) ושיכרות מאלכוהול (יחס סיכויים 2.59; רב"ס 95%: 2.56-2.64) ירדו בקרב בני 15-18 במהלך הקורונה, ללא הבדל בין המינים.

תוצאות המחקר מעידות כי מגפת הקורונה הביאה לליקוי בבריאות הנפשית בקרב מתבגרים. עם זאת, הירידה הנצפית בשימוש בחומרים במהלך המגיפה יכולה להעיד על רווח בלתי מכוון של בידוד, וייתכן ומשמש כגורם מגן מפי שימוש ותלות בחומרים בעתיד. מניעות ברמת האוכלוסייה נדרשות, ובעיקר בקרב נערות.

מקור: 

Thorisdottir I. et al. The Lancet Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00156-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  שימוש בסמים,  בני נוער,  מגיפת הקורונה,  דיכאון,  מצב נפשי
תגובות