מחקרים

גיוס יזום לביצוע בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת לסקירת סרטן ריאות

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי אסטרטגיה פרואקטיבית לגיוס נבדקים לבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת במינון נמוך (סקר לסרטן ריאות), מעלה את ההיענות והעניין בביצוע הבדיקה

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Annals of Family Medicine ביקשו החוקרים להעריך את השיפור בגיוס הנבדקים לבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת במינון נמוך (low-dose computed tomography – LDCT), וזאת תוך יישום תכנית פרואקטיבית לחינוך/ גיוס מטופלים.

במחקר זה נכללו נבדקים בגילאי 55-80 מתוך קבוצת מטופלים של רפואת משפחה. בשלב הרטרוספקטיבי (מרץ-אוגוסט, 2019), סווגו החולים כמעשנים בהווה\לשעבר\מעולם לא, ונקבעה זכאותם לבדיקה. החוקרים כללו את תוצאיהם של כל המטופלים אשר נבדקו ב-LDCT בשנה האחרונה. בשלב הפרוספקטיבי (2020), אחיות פנו באופן יזום לחולים מאותה קבוצה שלא עברו LDCT בכדי לדון בהתאמה ובבדיקות המקדימות הנדרשות. מטופלים אשר התאימו והסכימו לביצוע הבדיקה, הופנו לביצועה בליווי הרופא הראשוני שלהם.

תוצאות המחקר הדגימו כי בשלב הרטרוספקטיבי זוהו 451 מעשנים בהווה/לשעבר, מתוכם 184 (40.8%) היו זכאים ל-LDCT,י104 (23.1%) נמצאו לא כשירים לביצוע הבדיקה, ול-163 (36.1%) הייתה חסרה היסטוריית עישון. מבין הזכאים ל-LDCT,י34 (18.5%) הוזמנו לביצוע הבדיקה. בשלב הפרוספקטיבי, 189 (41.9%) נבדקים נמצאו מתאימים לביצוע LDCT (150י[79.4%] מהם לא היו בעלי עבר של ביצוע LDCT או CT אבחנתי קודם), 106 (23.5%) לא היו כשירים לביצוע הבדיקה, ול-156 (34.6%) הייתה היסטוריית עישון חסרה. לאחר פניה יזומה של האחיות, אשר כללה מטופלים אשר סווגו עם היסטוריית עישון חסרה, זוהו 56/451 (12.4%) מטופלים נוספים עם התאמה לבדיקה. בסך הכל, 206 חולים (45.7%) היו זכאים לבדיקה, עלייה של 37.3% בהשוואה לשלב הרטרוספקטיבי (150). מתוך חולים אלו, 122 (59.2%) הסכימו מילולית להקרנה, 94 (45.6%) נפגשו עם הרופא שלהם, ול-42 (20.4%) נקבע LDCT.

מתוצאות מחקר זה עולה כי גיוס/ חינוך יזום משפר את יכולת הזיהוי של מטופלים המתאימים ל-LDCT ב-37.3%, מתוכם 59.2% ביקשו להמשיך לביצוע בדיקת LDCT. ממצאי מחקר זה מדגישים את חשיבותן של אסטרטגיות יזומות לגיוס מטופלים לבדיקת LDCT.

מקור:

Proactive Recruitment Strategy for Patient Identification for Lung Cancer Screening. Sowmyanarayanan Thuppal, Jared R. Hendren, Joni Colle, Amit Sapra, Priyanka Bhandari, Rachel Rahman, Amanda Krus-Johnston, M. Rebecca Hoffman, Nathalie Foray, Stephen Hazelrigg, Traves Crabtree. The Annals of Family Medicine Mar 2023, 21 (2) 119-124; DOI: 10.1370/afm.2905

נושאים קשורים:  מחקרים,  טומוגרפיה ממוחשבת,  בדיקה לגילוי סרטן ריאות,  סרטן ריאות,  LDCT,  עישון
תגובות