מחקרים

מדד ABCC כמדד להערכת עומס תחלואה בקרב חולים עם מחלות כרוניות

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי ABCC הינו מדד יעיל ומהימן להערכת עומס תחלואה בקרב חולי COPD, אסתמה וסוכרת

58% מהמבוגרים בארה"ב סובלים משתי מחלות כרוניות או יותר. אילוסטרציה

ABCCי(Assessment of Burden of Chronic Conditions) הינו כלי להערכה כמותית של הנטל הנחווה על ידי מטופלים הסובלים ממצב כרוני אחד או יותר. כלי זה פותח במטרה להביא לשיפור בטיפול, וזאת על ידי ניסיון להקל על קבלת ההחלטות המשותפת ועל הניהול העצמי.

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת The Annals of Family Medicine ביקשו החוקרים להעריך האם מדד ABCC תקף ומהימן בקרב חולי COPD (מחלת ריאות חסימתית כרונית - chronic obstructive pulmonary disease), חולי אסתמה וחולי סוכרת מסוג 2 (type 2 diabetes - T2D).

במחקר זה ביצעו החוקרים השוואה בין מדדי ABCC לבין שאלון SGRQ (Saint George Respiratory Questionnaire), שאלון איכות החיים באסטמה AQLQ-Sי(Standardized Asthma Quality of Life Questionnaire) ושאלון איכות חיים תלוית סוכרת ADDQoL19י(Audit of Diabetes Dependent Quality of Life Questionnaire). החוקרים בחנו את הקונסיסטנטיות של מדד ABCCי(Cronbach’s α) ואת מהימנות המדד (במרווחי בדיקה חוזרת של שבועיים). המחקר הנוכחי כלל סך של 65 נבדקים עם COPD,י62 עם אסתמה ו-60 נבדקים עם T2D.

תוצאות המחקר הדגימו כי מדד ABCC הינו בקורלציה (≥ 0.7) ל-SGRQ (ב-75%), ל-AQLQ-S (ב-100%) ול-ADDQoL19 (ב-75%). מדד ABCC הודגם עם קונסיסטנטיות של 0.90, 0.92 ו-0.91 (Cronbach’s α) עבור הציון הכולל של הנבדקים עם COPD, אסתמה ו-T2D, בהתאמה. מדד ABCC הודגם כמהימן עם מקדם מתאם פנימי של 0.95, 0.93 ו-0.95 עבור חולי COPD, אסתמה ו-T2D, בהתאמה.

מתוצאות מחקר זה עולה כי מדד ABCC מהווה שאלון תקף ומהימן בו ניתן להשתמש ככלי להערכה בקרב מטופלים עם COPD, אסתמה ו-T2D. החוקרים קוראים לביצוע מחקר עתידי אשר יבחן את חשיבות מדד זה בקרב אנשים עם תחלואה מרובה, וכיצד כלי זה משפיע ונחווה בעת יישום קליני.

מקור:

Validity and Reliability of the Assessment of Burden of Chronic Conditions Scale in the Netherlands. Danny Claessens, Esther A. Boudewijns, Lotte C. E. M. Keijsers, Annerika H. M. Gidding-Slok, Bjorn Winkens, Onno C. P. van Schayck. The Annals of Family Medicine Mar 2023, 21 (2) 103-111; DOI: 10.1370/afm.2954

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות כרוניות,  עומס תחלואה,  מדד ABCC,  COPD
תגובות