מחקרים

האם שימוש לא-מונחה בסיגריות אלקטרוניות מסייע להפסקת עישון?

נמצא כי במבוגרים מעשנים בארה"ב, שימוש יום-יומי בסיגריות אלקטרונית נמצא קשור להצלחה בהפסקת עישון בהמשך, לעומת זאת שימוש לא קבוע בסיגריה אלקטרונית נמצא קשור לירידה בסיכויים להצליח להיגמל מעישון

22.01.2024, 16:17
סיגריה אלקטרונית (צילום: אילוסטרציה)

מחקרי עבר אשר בחנו את ההשפעה של שימוש בסיגריות אלקטרוניות התמקדו בהשפעתן על הפסקת עישון. לאחרונה, פורסמו בכתב העת eClinicalMedicine (כתב עת השייך לקבוצת The Lancet) ממצאיו של מחקר RCT אשר בחן דפוסי שימוש שונים בסיגריות אלקטרוניות הן האנשים המעוניינים להפסיק לעשן והן באנשים שאינם מעוניינים להפסיק לעשן.

משתתפי המחקר היו אנשים בגירים מעשנים עם שימוש דל בסיגריות אלקטרוניות טרם השתתפותם במחקר אשר גויסו מקרב האוכלוסייה הכללית ב-11 ערים ברחבי ארצות הברית. המשתתפים חולקו באופן אקראי ביחס של 2:1, לקבל אספקה חינמית של סיגריות אלקטרוניות בעלות טעם למשך ארבעה שבועות. קבוצת הביקורת לא קיבלה סיגריות אלקטרוניות אך המשתתפים הורשו להשתמש בהן. המשתתפים שקיבלו סיגריות אלקטרוניות קיבלו הנחיות מינימליות כיצד להשתמש בסיגריות האלקטרוניות. המעקב אחר החולים נמשך כחצי שנה.

מטרת המחקר הייתה לתאר את דפוסי הצריכה של הסיגריות האלקטרוניות ולהעריך את השפעתן על עישון. ההשפעה של הסיגריות האלקטרוניות על עישון הוערכה באמצעות שאלון המעריך הימנעות שבועית מעישון, היארעות ניסיונות הפסקת עישון והפחתת עישון.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

למחקר גויסו 638 חולים בין מאי 2018 למרץ 2022. מתוכם, 427 הוכללו בזרוע ההתערבות ו-211 בזרוע הביקורת. תוצאות המחקר הדגימו כי 70% מקרב המשתתפים בקבוצת ההתערבות השתמשו בסיגריות אלקטרוניות כאשר השימוש הממוצע עלה על 4 ימים בשבוע במהלך 30 הימים בהם הסיגריות האלקטרוניות סופקו בחינם.

תוצאות המחקר הדגימו מספר ממצאים בתום התקופה בהם הסיגריות האלקטרוניות סופקו למשתתפים: בקרב משתתפים שעישנו רק סיגריות אלקטרוניות, 30.2% הפסיקו לעשן כבר בשבוע הרביעי. בקרב משתתפים שעשו שימוש דואלי (דהיינו סיגריות אלקטרוניות ורגילות) בשבוע הרביעי, 5.7% הפסיקו לגמרי בשבוע 24, 59.4% המשיכו שימוש דואלי, 28.9% חזרו לעשן סיגריות בלבד ו-6% השתמשו בסיגריות אלקטרוניות בלבד.

בנוסף הודגם כי כלל התוצאים שנבדקו היו טובים יותר עבור קבוצת הסיגריות האלקטרוניות לעומת קבוצת הביקורת: הסיכוי להימנעות מעישון היה גבוה ב-80% (יחס סיכויים: 1.8; רווח בר-סמך: 1.0-3.1), ההיארעות של הפסקות עישון למשך 24 שעות הייתה גבוהה-50% (1.5; 1.0-2.2) והסיכוי להפחתת עישון ב-50% לפחות היה גבוה ב-80% (1.8; 1.2-2.7) בקבוצת ההתערבות לעומת קבוצת הביקורת.

ממצאי המחקר מרמזים כי ייתכן ושימוש לא מונחה בסיגריות אלקטרוניות מסייע בהפסקת עישון ובפרט באנשים אשר אינם מסוגלים או רוצים להיגמל בדרכים אחרות. דרוש מחקר נוסף על מנת להבין את ההשלכות של סיגריות אלקטרוניות על בריאות הציבור.

מקור:

Effect of unguided e-cigarette provision on uptake, use, and smoking cessation among adults who smoke in the USA: a naturalistic, randomised, controlled clinical trial. Matthew J. Carpenter, Amy E. Wahlquist, Jennifer Dahne, Kevin M. Gray, K. Michael Cummings, Graham Warren, Theodore L. Wagener, Maciej L. Goniewicz, Tracy T. Smith. EClinicalMedicine September 2023

נושאים קשורים:  מחקרים,  סיגריות אלקטרוניות,  הפסקת עישון
תגובות