EASD

סיקור כנס הסוכרת האירופאי EASD 2023

התקיים ב-2-6 באוקטובר 2023 | המבורג, גרמניה

פרופ' אבי קרסיק

פרופ' נעים שחאדה ופרופ' אמיר תירוש

פרופ' נעים שחאדה וד"ר ריאד טאהר

פרופ' אבי קרסיק וד"ר מוחמד שיח' אחמד

פרופ' נעים שחאדה וד"ר רועי אלדור

פרופ' נעים שחאדה וד"ר עידית דותן

נושאים קשורים:  EASD,  סוכרת,  פרופ' נעים שחאדה,  פרופ' אבי קרסיק,  ריאד טאהר,  פרופ' אמיר תירוש