מחקרים

היעילות והבטיחות של בריסיטיניב בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית - מעקב ארוך טווח

ממצאים מאנליזה משולבת של שלושה מחקרי פאזה 3 ומחקר הארכה מדגימים כי במעקב של 6.5 שנים בריסיטיניב הדגימה יעילות בהשריית פעילות מחלה נמוכה והפוגה בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית בינונית-חמורה

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Rheumatology, חוקרים ביקשו להעריך את היעילות של בריסיטיניב במינון 2 או 4 מ"ג בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית פעילה ותגובה לא מספקת למטוטרקסט (MTX), תרופות קונבציונאליות המשנות את מהלך המחלה (csDMARD) ותרופות ביולוגיות המשנות את מהלך המחלה (bDMARD).

הנתונים לטובת המחקר נאספו משלושה מחקרי פאזה 3: RA-BEAM, RA-BUILD ו-RA-BEACON וממחקר הארכה בודד, מחקר ה-RA-BEYOND. נתונים שנאספו עד 6.5 שנות מעקב נכללו בניתוח התוצאות. התוצאים העיקריים שהוערכו היו פעילות מחלה נמוכה (LDA) שהוגדרה כציון 11 ומטה בסולם SDAIי(Simplified Disease Activity Index), הפוגה קלינית שהוגדרה כציון 3.3 ומטה בסולם SDAI ותפקוד פיזי שהוגדר כציון 0.5 ומטה בסולם HAQ-DIי(Health Assessment Questionnaire Disability Index). 2 אנליזות בוצעו על כל אחת מהאוכלוסיות: completer ו-non-responder-imputationי(NRI).

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר 6.5 שנות מעקב בחולים שטופלו עם ברסיטיניב 4 מ"ג, LDA הושגה ב-37% באנליזת-non-responders imputation ו-83% באנליזת-completers בחולים שנכשלו על מטוטרקסט. בנוסף LDA הושגה ב-35% באנליזת non-responder-imputation ו-83% באנליזת completers בכאלו שנכשלו על csDMARD, וב-23% ו-73% מהחולים באנליזת non-responders ו-completers שנכשלו על bDMARD, בהתאמה.

בהיבט הפוגה קלינית בחולים שטופלו עם בריסיטיניב 4 מ"ג - הפוגה קלינית הושגה ב-20% באנליזת non-responders ו-40% באנליזת completers בנכשלי מטוטרקסט. בנוסף הפוגה קלינית הושגה ב-13% באנליזת non-responders ו-32% באנליזת completers בנכשלי csDMARD, וב-9% ו-30% מהחולים באנליזת non-responders ו-completers בנכשלי bDMARD, בהתאמה.

בהיבט תפקוד פיזי - ציון 0.5 ומטה בסולם HAQ-DI הושג ב-31% באנליזת-non-responders ו-51% באנליזת completers בנכשלי מטוטרקסט. בנוסף, ציון 0.5 ומטה בסולם HAQ-DI הושג ב-25% באנליזת non-responders ו-46% באנליזת completers בנכשלי csDMARD, וב-24% ו-38% מהחולים באנליזת non-responders ו-completers בנכשלי bDMARD, בהתאמה.

החוקרים סיכמו כי טיפול עם בריסיטיניב במינון 2 או 4 מ"ג הדגים יעלות ונסבל היטב על פני 6.5 שנות מעקב. הטיפול מוביל לפעילת מחלה נמוכה והפוגה קלינית בשיעורים שדווחו במחקרים קודמים.

מקור:

Efficacy Of Baricitinib in Patients With Moderate-To-Severe Rheumatoid Arthritis Up to 6.5 Years Of Treatment: Results Of A Long-Term Study | Rheumatology | Oxford Academic (oup.com)

PP-BA-IL-0731

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת מפרקים שגרונית,  בריסיטיניב,  מעקב ארוך טווח,  הפוגה