חדשות

לא רק בקופות: מידע רפואי על מטופל יועבר לעוד מוסדות רפואיים

לקראת קריאה ראשונה: הצעת חוק ניוד מידע רפואי תאפשר למטופלים שמעוניינים בכך הנגשה של ההיסטוריה הרפואית שלהם למוסדות רפואיים שונים ובכך תוביל לרצף טיפולי ולפחות ביורוקרטיה

ניירת רפואית. החוק יאפשר גם לרופאים לקבל תמונה מלאה ומדויקת של מצבו הרפואי של המטופל. צילום: אילוסטרציה

תיק רפואי של מבוטח שעבר מקופת חולים אחת לאחרת יעבור אף הוא דיגיטלית עם המעבר, לקופה שבה בחר. כך עולה מהצעת חוק שהגיש יו"ר ועדת הבריאות, חה"כ יוני משריקי (ש"ס). הוועדה דנה אתמול (ב') בהכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק ניוד מידע רפואי, על פיה יעבור מידע על פי בקשת המטופל לנותני שירותים רפואיים נוספים ולא רק לקופות החולים.

הצעת החוק מניחה תשתית רגולטורית שתאפשר למטופלים שמעוניינים בכך הנגשה של המידע הרפואי הקיים בעניינם. "העברת המידע תעשה ככל שהמידע נדרש ותוך שמירה על פרטיות המטופלים ואבטחת המידע".

על פי הצעת החוק, נותן שירות בריאות, שקיבל הרשאה לכך מאת המנהל הכללי של משרד הבריאות, יוכל לקבל מידע רפואי מנותן שירות בריאות אחר, שקיבל הרשאה כאמור למטרות המפורטות בהצעת החוק באמצעות ממשק מאובטח. הצעת החוק עוסקת גם באבטחת המידע, החזקתו ומחיקתו, כל זאת במטרה לייעל את הטיפול הרפואי ולהבטיח רצף טיפולי במערכות הבריאות השונות.

ח"כ משריקי ציין כי העברת המידע הרפואי תחסוך למטופלים ולמערכת הבריאות זמן ומשאבים וכי כאשר כל המידע זמין, הרופא יוכל לקבל החלטות מושכלות יותר ולהעניק טיפול מיטבי.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מאפשר לכל מבוטח לבטל את חברותו בקופת החולים שבה הוא מבוטח ולהירשם בקופת חולים אחרת, על פי בחירתו. על מנת לממש את מדיניות זו ולהגביר את התחרות במערכת הבריאות הוסרו חסמים רבים, ובין היתר הוגדל מספר מועדי המעבר האפשריים בין הקופות וכן ניתנה הכרה בוותק בתכניות שירותי בריאות נלווים.

ואולם, עד עתה אין הוראה בחוק המחייבת העברת התיק הרפואי במקביל למעבר לקופה אחרת. כך למעשה נשאר התיק הרפואי בקופה שאותה עזב. גם במקרה שהמבוטח פונה פרטנית לבקש את תיקו הרפואי, פועלות קופות החולים בשיטה מיושנת, מעבירות את המידע בצורה מודפסת ולא נגיש, באופן שאינו מאפשר את השימוש במידע ועיבודו בצורה מיטבית.

החוק החדש קובע הוראה ברורה ומפורשת המחייבת את קופות החולים להעביר את תיקו הרפואי של המבוטח לקופה הקולטת, עד המועד של העברתו, ללא צורך בדרישה מפורשת של החבר. פעולה זו מתאפשרת בלחיצת מקש וללא כל הוצאה תקציבית.

רן רידניק, ראש חטיבת רגולציה במשרד הבריאות, תמך בהצעת החוק ואמר כי הוא יביא לשיפור ניכר בהעברת מידע דיגיטלי בין כל המוסדות הרפואיים, תוך חיסכון משמעותי בביורוקרטיה. הוא הציג מצגת מפורטת של המצב כיום לעומת כל האפשרויות הטמונות במהלך כזה, עם התייחסות לניוד מידע רפואי באירופה ובארה"ב.

מקור: משרד הבריאות

המשמעות על פי כמה דוגמאות:

מקור: משרד הבריאות

דוגמה לביורוקרטיה, נכון להיום:

מקור: משרד הבריאות

אסתי שלי, מנהל אגף בריאות דיגיטלית במשרד, התייחסה לתקן המידע האחיד הנדרש מכל מוסדות הבריאות ולקידום מערכות "איתן ו"הר הבריאות", שתאפשר לכל מטופל להרשות ולשתף את התיק הרפואי שלו. היא הזכירה כי בעבר התגלו מקרים בהם לא הייתה ידועה רגישות לתרופות, תוצאות בדיקות דם, הפניית רופא לבדיקה לא סוכרנה עם הקופה ומידע על חיסונים לא נשמר לאורך זמן.

בתום הדיון ציין יו"ר הוועדה ח"כ משריקי כי "בשנים האחרונות מתפתחת בעולם מהפכת מידע, המשנה דרמטית את שירותי מערכת הבריאות. החוק הוא התשתית הנדרשת על מנת לאפשר למטופלים הנגשה של המידע הרפואי שקיים אודותיהם לשם קבלת שירות מיטבי. חוק זה ייטיב עם המטופלים, שיוכלו לעבור בין קופות החולים בצורה חופשית וללא חשש מאובדן מידע. ההיסטוריה הרפואית שלהם, כולל אבחנות, טיפולים, תרופות ובדיקות, תעבור יחד איתם למוסד הרפואי האחר.

"החוק יאפשר גם לרופאים לקבל תמונה מלאה ומדויקת של מצבו הרפואי של המטופל, יסייע במניעת טעויות רפואיות, במתן טיפול מתאים ובהתאמת התרופות הנכונות".

נושאים קשורים:  הצעת חוק,  חדשות,  חוק ניוד מידע רפואי,  היסטוריה רפואית
תגובות