פרופ' אורה פלטיאל

 

המנהלת היוצאת של בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית ו"הדסה"