מחקרים

סקוקינומאב לטיפול בדלקות מפרקים ספונדילוארטרופתיות: ממצאים מה"עולם האמיתי" ושביעות הרצון מהטיפול

במחקר נמצא כי טיפול עם סקוקינומאב קשור עם הטבה בשורה של תוצאים קליניים ותוצאים מדווחי חולים ובכלל זה ציון BASDAI, ציון VAS, סטטוס בריאות, תפקוד גלובלי ופרודקטיביות בעבודה

12.01.2022, 11:30
Ankylosing Spondylitis, דלקת חוליות מקשחת (מקור: ויקיפדיה)

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Clinical Rheumatology, חוקרים ביקשו להעריך את היעילות של סקוקינומאב בחולים עם דלקות מפרקים ספונדילוארטרופתיות (axSpA) המטופלים במסגרת קלינית שגרתית ("עולם אמיתי") בחמש מדינות באירופה. בנוסף, הוערכה שביעות הרצון של הראומטולוגים ושל החולים מהטיפול.

המחקר בוצע במתכונת רטרוספקטיבית תוך איסוף נתוני הבסיס הדמוגרפיים של החולים, מאפיינים קליניים של מחלתם ושביעות הרצון של המטופלים והראומטולוגים המטפלים.

במחקר הוכללו 535 חולים אשר קיבלו סקוקינומאב במשך ארבעה חודשים לפחות. מתוכם, 359 היו עם אבחנה של דלקת חוליות מקשחת (ankylosing spondylitis) ו-178 עם אבחנה של  דלקת חוליות ללא עדויות רדיוגרפיות (nr-axSpA). הערכת פעילות המחלה על ידי הראומטולוגים בתחילת המחקר הדגימה כי ל-39 משתתפים (7.3%) הייתה מחלה יציבה או משתפרת. לאחר טיפול עם סקוקינומאב למשך ארבעה חודשים או יותר, הראומטולוגים העריכו כי ל-95.9% (515) מהמשתתפים הייתה מחלה יציבה או משתפרת.

הטיפול עם סקוקינומאב נמצא קשור בשיפור בשורה של תוצאים קליניים ובכלל זה ציון BASDAI (6.2 לעומת 2.8), ציון 44-joint count (9.7 לעומת 6.6), ציון VAS ראומטולוגי כולל (56.9 לעומת 23.0) וציון VAS מטופלים גלובלי (64.4 לעומת 25.5). שיפור זה בתוצאים הקליניים נשמר לתקופה של 12 חודשים ויותר.

בנוסף, הודגם שיפור בתוצאים מדווחי מטופלים ובכלל זה סטטוס בריאות (שהוערך על ידי שאלון EQ-5D), תפקוד גלובלי (שהוערך על ידי אינדקס ASAS) ופגיעה ביכולת עבודה (שהוערכה על ידי שאלון WPAI) והשיפור נשמר במהלך תקופת המחקר. שביעות הרצון של המטופלים והראומטולוגים מהטיפול הייתה גבוהה מאוד ועמדה על 80.2% ו-91.2%, בהתאמה.

תוצאות המחקר הדגימו כי חולים עם דלקת חוליות מקשחת ו-nr-axSpA חווים שיפור בשורה של תוצאים קליניים ותוצאים מדווחי חולים תחת טיפול עם סקוקינומאב ב"עולם האמיתי" וכי שיפור זה נשמר לאורך שנה ויותר.

מקור:

Kiltz U, Keininger DL, Holdsworth EA, Booth N, Howell O, Modi N, Tian H, Conaghan PG. Real-world effectiveness and rheumatologist satisfaction with secukinumab in the treatment of patients with axial spondyloarthritis. Clin Rheumatol. 2021 Nov 20. doi: 10.1007/s10067-021-05957-4. Epub ahead of print. PMID: 34800174.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סקוקינומאב,  דלקת חוליות מקשחת,  שביעות רצון,  ספונדילוארתריטיס אקסיאלית